Klimaatzaak aan tafel met ministers

Deze tekst werd geschreven voor het vak Binnenlandjournalistiek. De opdracht? Beschrijf een item uit de actualiteit in een journalistiek nieuwsstuk maar streef naar een strikte scheiding tussen je eigen mening en de feiten. 

11Afgelopen dinsdag vond overleg plaats tussen afgevaardigden van Klimaatzaak en de betrokken ministers. De voorbereidingen om de regeringen wegens schuldig verzuim te dagvaarden, gaan nog steeds verder, maar tegelijkertijd werd er ook een datum voor een nieuw onderhoud met de ministers vastgelegd.

Klimaatzaak werd afgelopen dinsdag gehoord door ministers van verschillende besturingsniveaus. Federaal minister van Leefmilieu en Energie Marie-Christine Marghem schoof samen met haar gewestelijke collega’s Joke Schauvliege (Vlaams), Paul Furlan (Waals) en Céline Fremault (Brussel) aan tafel voor een gesprek met afgevaardigden van Klimaatzaak. Het initiatief van elf Bekende Vlamingen wil de klimaatproblematiek terug op de politieke agenda te zetten. Onder andere klimaatambassadeur Serge De Gheldere en Francesca Vanthielen spraken de ministers toe.

Het standpunt dat Klimaatzaak inneemt, is duidelijk: de overheid doet niet genoeg om de CO2-uitstoot aan te verminderen en pleegt zo schuldig verzuim tegenover de burgers. De kloof tussen theorie en praktijk blijft in ons land te groot, zo vertelde Serge De Gheldere ook op de voorstelling van Klimaatzaak in december. Op de klimaattop van Cancun werden uitstootdoelstellingen vastgelegd, die toenmalig Staatssecretaris voor Leefmilieu en Energie Wathelet vertaalde naar een concreet stappenplan voor België. Daarbij moet ons land tegen 2020 46% minder CO2 uitstoten en uiteindelijk in 2050 bijna volledig CO2-neutraal worden.

De percentages voor jaarlijkse vermindering in uitstoot halen echter niet het beoogde niveau. Zo kreeg ons land kreeg in 2014 een onvoldoende van het European Environment Agency, dat bovendien de soepelere Europese richtlijnen als maatstaf nam. Tussen 1999 en 2010 verminderde de CO2-uitstoot in ons land jaarlijks gemiddeld met 0,4%, zo liet De Gheldere zien in zijn presentatie in december. Om de doelstellingen te halen zou dat percentage moeten opgetrokken worden tot 5.1% per jaar. Vlaams Minister van Leefmilieu Schauvliege laat geen mediaoptreden onbenut om te vertellen dat de Kyotonorm gehaald werd, maar zitten we op schema voor het serieuze werk?

Dat de vier bevoegde ministers aan één tafel zaten, mag eigenlijk al een klein wonder heten. Het Belgisch klimaatbeleid is een wirwar van commissies, adaptatiestrategieën op verschillende besturingsniveaus en aanzetten tot… De Nationale Klimaatcommissie heeft nog geen nieuw Klimaatplan voor de periode van 2013-2020 klaar omdat het “ondergeschikt is aan de onderhandelingen over lastenverdeling tussen federale staat en gewesten”. In het verleden liepen de discussies vast op onenigheid over hoe de inkomsten uit emissierechten het best naar geleverde inspanningen verdeeld konden werden. Ondertussen tikt de klok verder, maar blijft het stil bij de commissie. De instantie die moest coördineren, is zelf een log obstakel geworden.

De gelaagde structuur van België, de verdeling van de bevoegdheden en de gevarieerde portefeuilles van de ministers maken onderhandelen over een complexe thematiek als de klimaatopwarming niet makkelijk. Omdat de CO2-uitstoot zo nauw verweven is met ons consumptiepatroon, zullen we op termijn – lees: heel binnenkort – nood hebben aan een overheid die het aandurft beslissingen te nemen die een merkbare impact hebben op ons dagelijks leven. Een noodzakelijke coördinator. Een overheid die durft tussenkomen. In hoe het woon-werkverkeer verloopt, of we nog een koekje in plastic verpakking zullen eten en alles daar tussenin. Hopelijk vindt ze snel genoeg de weg doorheen de doolhof die België heet.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s