Gatz geeft gemeenten meer verantwoordelijkheid

Deze tekst werd geschreven voor het vak Binnenlandjournalistiek. De opdracht? Beschrijf een item uit de actualiteit in een journalistiek nieuwsstuk maar streef naar een strikte scheiding tussen je eigen mening en de feiten. 

gatz

Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz maakte bekend dat steden en gemeenten voortaan meer verantwoordelijkheden zullen krijgen bij het bepalen van hun beleid, onder andere voor cultuur. De subsidies voor cultuur worden samen met die voor jeugd en sport in het Gemeentefonds gestort. Het gaat om zo’n 130 miljoen euro per jaar en de gemeenten mogen vanaf nu zelf beslissen hoe ze het besteden. De verschuiving kadert in een nieuw decreet voor de subsidiëring van lokale besturen.

In zijn beleidsnota maakte Minister Gatz al duidelijk dat hij de relatie tussen Vlaamse overheid en lokale besturen een ander karakter wilde geven. Was de Vlaamse overheid vroeger eerder “aansturend en controlerend”, dan ziet hij haar nu meer als “ondersteunend en stimulerend”. Met dit recente decreet voor subsidiëring van lokale besturen geeft Gatz die nieuwe relatie alvast wat meer vorm. Het decreet zal zeven oude decreten over uiteenlopende domeinen vervangen. De steden en gemeenten zullen meer verantwoordelijkheden krijgen op gebied van onder andere armoedebestrijding, jeugd, sport, integratie en cultuur.

De budgetten die bij deze nieuwe verantwoordelijkheden horen, worden verzameld in het Gemeentefonds. In totaal gaat het om zo’n 130 miljoen euro, waarvan cultuur 84 miljoen euro uitmaakt. De gemeentebesturen mogen deze budgetten vrij aanwenden om hun eigen beleid mee uit te voeren. Geld dat oorspronkelijk bedoeld was voor het ene domein kan zo overgeheveld worden naar een ander domein. Ze mogen vanaf nu ook kiezen in welke mate ze dat geld gebruiken voor het cultuurcentrum of de gemeentelijke bibliotheek. Daarmee komt een einde aan de bibliotheekplicht van 1978. Het nieuwe decreet luidt eveneens het einde in van het decreet voor Lokaal Cultuurbeleid, dat nog maar sinds januari 2014 volledig in werking was getreden. Daarin werden subsidies toegekend die cultuurcentra, bibliotheken en het gemeentelijk cultuurbeleid moesten helpen om de Vlaamse beleidsprioriteiten te halen. De gemeenten mochten daar een eigen invulling aan geven maar moesten jaarlijks verslag uitbrengen aan de Vlaamse overheid. Het nieuwe decreet geeft de gemeenten meer vrijheid.

Boeken toe voor de bib?

De budgetten en verantwoordelijkheden overhevelen getuigt dan wel van een groot vertrouwen in de lokale besturen, maar Minister Gatz zet zo de deur voor versnippering groot open – met alle gevolgen van dien. Vlaanderen telt ruim 280 bibliotheken die met vallen en opstaan ontdekken wat hun nieuwe rol in dit digitale tijdperk kan zijn. Want ze hebben nog wel degelijk een rol te vervullen. Vooral in multiculturele steden kan een wekelijkse schooluitstap naar de bib voor de kinderen een manier zijn om meer vertrouwd te raken met het Nederlands. Ook de digitale voorzieningen in de bib kunnen een houvast bieden aan kansarmen of gebruikt worden om mensen meer vertrouwd te maken met nieuwe technologie. Mede door de komst van het internet en de schijnbaar eindeloze stroom aan gratis informatie kreeg de bibliotheek het moeilijk. Zo zal 2015 het derde besparingsjaar op rij worden, zegt Bruno Vermeeren van de koepel van bibliotheken. De grootste besparingspost is het collectiebudget voor nieuwe aankopen. De vicieuze cirkel lonkt: besparingen maken de bib onaantrekkelijk voor zijn bezoekers, wat tot een daling in het bezoekersaantal leidt en waardoor er nog meer in de middelen gesnoeid moet worden. De Vlaamse overheid had eigenlijk net het tegenovergestelde moeten doen: de bibliotheken verenigen, een sterk geleid uitzetten en als één man sterk staan. Nu is het ieder voor zich.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s